Site Overlay

Tjänster

Vi erbjuder såväl mindre som större företag våra tjänster. Vi erbjuder tjänstepaket till fasta priser och skräddarsyr vid behov tjänstepaket. 

Vi stöder och rådger i företagandets olika faser. Är det läge för en investering nu eller ska ni vänta? Behöver företagets krediter utökas eller kan likviditeten förbättras på andra sätt? Hur kan ni öka vinsten? Är företagets prissättning rätt? De här frågorna hjälper vi er med. Vi sammanställer rapporter som hjälper er att fatta bättre och mera genomtänkta beslut gällande just ert företags verksamhet.

Ekonomiförvaltningstjänster

Vi sköter bokföringen för ert företag och säkerställer att ni får aktuell information om företagets ekonomi. Oavsett om ni tänker grunda ett nytt företag eller vill etablera ett dotterbolag med koncernrapportering har vi ett tjänstepaket inom ekonomiförvaltning som passar er. En av våra ekonomikonsulter ansvarar för er ekonomiförvaltning.

Ekonomirådgivning

Tillgången till rätt information är en avgörande faktor för ökad framgång. Vi har expertis inom bl.a. affärsutveckling, budgetering och skattefrågor. Vi arbetar proaktivt för att ni ska nå era mål.

Löneadministration

Vi sköter löneadministrationen för ert företag och säkerställer att den är i enlighet med gällande kollektivavtal och rådande lagstiftning. Vi erbjuder olika lösningar för en smidig och effektiv löneadministration. En av våra lönekonsulter ansvarar för er löneadministration.

Personaladministration

Många frågor och situationer uppkommer gällande ett företags personal. Våra lönekonsulter hjälper er med olika processer inom personaladministrationen.

Netvisor offertkalkylator

Se vilket Netvisor-paket som passar just ert företag bäst: https://hinta.netvisor.fi/

Copyright © 2023 Cape Economy. All Rights Reserved.