Site Overlay

Much more than accounting

Det här är Cape Economy

Axel Enberg
AXEL ENBERG
Verkställande direktör
Annukka Åkerfelt
ANNUKKA ÅKERFELT
Löneadministration, ekonomiförvaltning
Anna Forsman
ANNA FORSMAN
Ekonomiförvaltning
Maria Pietola
MARIA PIETOLA
Ekonomiförvaltning
Sara Laine
SARA LAINE
Löneadministration, ekonomiförvaltning

André Udd
ANDRÉ UDD
Ekonomiförvaltning
Linda Westerlund
LINDA WESTERLUND
Ekonomiförvaltning, löneadministration
JULIA TUOMINEN
Löneadministration, ekonomiförvaltning
ANU KARI
Löneadministration,
ekonomiförvaltning
IDA LINDSTRÖM
Ekonomistuderande
SIMON EKMAN
Ekonomistuderande

Samarbetspartners

Copyright © 2023 Cape Economy. All Rights Reserved.